Παραγωγή

Η καλλιέργεια της κερασιάς γίνεται υπό την επίβλεψη του συνεταιρισμού.

Οι ψεκασμοί και η λίπανση  γίνονται κατόπιν οδηγίας του επιβλέποντα γεωπόνου του συνεταιρισμού, οι οποίοι σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και με τα μέλη-παραγωγούς, προτείνουν και εφαρμόζουν τις καλύτερες λύσεις για την φυτοπροστασία και θρέψη των κερασιών.

Η εφαρμογή των κατάλληλων λιπασμάτων και φαρμάκων γίνεται στον κατάλληλο χρόνο και με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Οι ποικιλίες που κερασιών που πραγματεύεται ο συνεταιρισμός είναι 3 και αναλυτικά:

  1. Πρώιμες ( Burlat, Erly Lory και Elry Bigi)
  2. Μεσο-πρώιμες (Lapins, Κρυσταλλίνα, Grey-Star)
  3. Όψιμα (Ferrovia, REGINA, KORDIA)