Εγκαταστάσεις

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών κερασιών και άλλων Οπωροκηπευτικών Ράχης διαθέτει μια πρότυπη μονάδα.

Oι σύγχρονες εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν στα κεράσια τη διατήρηση της δεδομένης καλής ποιότητας και την άψογη τυποποίηση των προϊόντων.

Υδροψύκτης: Ο υδροψύκτης έχει τη δυνατότητα να ψύχει τα κεράσια από τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας που συλλέγονται από τα κτήματα, στους 2ο C -4ο C με  δυναμικότητας υδρόψυξης 4τόνων την ώρα.

Ψυκτικοί θάλαμοι: Σήμερα υπάρχουν 3 ψυκτικοί θάλαμοι χωρητικότητας 320 τόνων.

Καλιμπραδόρος Κερασιών: Εγκαταστάθηκε το 2016 και πρόκειται για καλιμπραδόρο της εταιρίας …..ο οποίος είναι 4 γραμμών και έχει τη δυνατότητα να κάνει ταξινόμηση των κερασιών κατά μέγεθος. Η κυκλοφορία των κερασιών μέσα στη γραμμή γίνεται με παγωμένα νερά. Η δυναμικότητα παραγωγής 4 τόνους την ώρα.

Ο συνεταιρισμός απασχολεί εποχιακά από Μάιο εώς Ιούλιο μέχρι και 50 άτομα.